POMÁHAJÍCÍ ROZHOVORY

kouč, lektor, průvodce rozvoje

Co mě život naučil

Své zkušenosti čerpám z více než 15-ti letého působení v oblastech vzdělávání a rozvoje v korporátním prostředí a více než 10-ti letou praxí v roli kouče. Do života jsem se toho však nejvíc naučil od svých dětí. A doufám, že ještě naučím.

Koučování je pro mě nejen profesí, ale i životním přístupem a nastavením mysli. Je projevem zájmu nejen o druhé, ale i o sebe samé a život samotný. S klienty prozkoumávám principy jejich fungování, schémata uvažování, zažité postoje a optiku nahlížení na životní situace a s nimi spojené emoce i prožitky. Svět, který zažíváme si sami utváříme v hlavě. Tam také můžeme společně vytvořit svět, který chceme žít.

Při práci s týmy, talentovými skupinami, manažery nebo při individuálním rozvoji pro mě hrají klíčovou roli osobní motivace, vnitřní svoboda a důvěra. Firemní prostředí umí velmi dobře nabízet přístup oslovující rozum. Motivace je však individuálním zdrojem energie, vnitřní svoboda dodává vůli a odpovědnost, důvěra umožňuje upřímnost a autenticitu. S těmito kvalitami přichází nejen výsledky, ale i lidskost.